Foto's

Omschrijving

1. Informatie over de agrarische bedrijfswoning met vrijstaande landbouwschuur en huiskavel
De agrarische bedrijfswoning bestaat uit een woongedeelte met aansluitend een inpandige stalruimte met mestkelders. De woning is opgetrokken in gemetselde muren, waarop een houten zadeldakconstructie met een pannendak is aangebracht. De houten kozijnen zijn grotendeels voorzien van enkele beglazing.

De woning is als volgt ingedeeld:
- Hal aan de voorzijde met aansluitend de werkkamer, de woonkamer en de keuken;
- De woonkamer met rookkanaal en houten vloer biedt uitzicht op de achtertuin;
- Eenvoudige keuken aan de achterzijde van de woning, beperkt voorzien van inbouwapparatuur;
- Aansluitend aan de woonkamer een tussenhal, van daaruit toegang tot de stalruimte;
- Direct aansluitend aan de keuken een eenvoudige toiletruimte en badkamer;
- Eerste verdieping: open zolderruimte met plankenvloer.

De huiskavel van de woning heeft een oppervlakte van circa 5.900 m² (circa 90 m x 65 m). De achtergevel van de woning is op het zuidoosten gericht. De vrijstaande landbouwschuur (circa 10 x 20 m² BVO) is opgetrokken in een stalen draagconstructie, heeft een betonvloer en metselwerk gevels en is afgedekt met asbesthoudende dakplaten.


2. Informatie over de omliggende landbouwgronden
Het U-vormige perceel landbouwgrond van circa 7,09 ha (ca.70.900 m²) is gunstig verkaveld en goed toegankelijk vanaf de verharde weg ’t Laar.

De landbouwgronden zijn op de Bodemkaart van Nederland gedeeltelijk aangeduid als veldpodzolgronden en hoge zwarte enkeerdgronden. Veldpodzolgronden bestaan uit leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21) en hoge zwarte enkeerdgronden uit lemig fijn zand (zEZ23). De percelen zijn aangeduid met een grondwatertrap V en III. 

Het gedeelte dat is aangeduid met de grondwatertrap V heeft een gemiddelde hoogste waterstand (GHG) van minder dan 40 cm en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van meer dan 120 cm. Het gedeelte dat is aangeduid met de grondwatertrap III heeft een gemiddelde hoogste waterstand (GHG) van minder dan 40 cm en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van 80-120 cm.

3. Informatie over de bestemming van de agrarische bedrijfswoning en de landbouwgronden
De locatie is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied fase II 2013” van de gemeente Oirschot, vastgesteld door de gemeenteraad van Oirschot op 18 juni 2013.

De geldende bestemming op deze locatie is “Agrarisch” met de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4”, de functieaanduiding “bedrijfswoning” en de gebiedsaanduidingen “reconstructiewetzone - iv nee tenzij” en “reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair”. Let op: het gebruik voor woondoeleinden is binnen de huidige bestemming niet toegestaan.

Voor de inhoud van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de website
De onroerende goederen worden op zaterdag 27 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur en op vrijdag 4 maart 2016 van 13.00 tot 16.00 uur opengesteld voor bezichtiging.

Meer informatie over de inschrijfprocedure en een uitgebreide informatiebrochure vindt u op de website van de gemeente Oirschot: www.oirschot.nl.

Kenmerken

Vraagprijs

verkoop bij inschrijving

Bouwjaar

1932

Aantal kamers

4

Woonoppervlakte

circa 95 m²

Inhoud

circa 855 m³

Perceeloppervlakte

76.800 m²

Oriëntatie tuin

Zuidoost

Omgeving

Het object is gelegen in het buitengebied van de gemeente Oirschot. Basisvoorzieningen zoals een basisschool en supermarkt vindt men binnen 10 autominuten van de locatie. Ten opzichte van de autosnelweg A58 is het object zeer gunstig gelegen; de autosnelweg is binnen enkele autominuten bereikbaar.